Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните характеристики на проекта са следните:

  2. Ограниченията, пред които е изправена организацията, прилагаща проектен подход са следните:

  3. Към недостатъците при прилагането на проектния подход бъдат причислени:

  4. При разглеждането на проекта като временна организация се идентифицират следните елементи на проектното управление:

  5. Програмата може да се определи като:

  6. Източници на неопределеност, предопределящи необходимостта от проектиране в рамките на организацията са:

  7. Характеристиките на проектно-ориентираните организации са:

  8. Основните цели на проектно-ориентираната организация са:

  9. Основни задачи при управление на проектния портфейл са следните:

  10. Проектният портфейл представлява:

Управление на проекти - Инвестиционен мениджмънт

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или комбинация от верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:23:02
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin