Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. ”Илиада” възниква през:

  2. Класическата епоха продължава в периода между:

  3. Омир е използвал:

  4. Жанрът на „Илиада” е:

  5. ”Илиада” е наречена на името на:

  6. Троянският мит разказва за:

  7. Родословието на Ахил е свързано с рода на:

  8. Кой от героите НЕ е от "Илиада"?

  9. Наложницата на Ахил е:

  10. Хектор е подкрепян от:

Илиада - социокултурен контекст, използеаните тропи и фигури на езика

Тестът е апробиран и съдържа 20 затворени въпроса, свързани с художественото съдържание на "Илиада", с нейния социокултурен контекст и с използеаните тропи и фигури на езика. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:21:49
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin