Информационни технологии

Тестът съдържа 23 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:19:39
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Размерът на полетата за колонтитулите е параметър, чрез който:

  2. Форматиращи параметри на шрифтовете в програма Word са:

  3. Според широчината на символите в позицията на шрифтовете са:

  4. Форматиращи параметри на параграфите в програма Word са:

  5. Постоянната информация в колонтитулите може да се дефинира:

  6. Характерно за версиите 2000 ХР и 2003 на офис пакетите е:

  7. Предлагани формати на хартията за документ в Word зависи от:

  8. За титулите на текстови таблици от документ е характерно:

  9. Мерната единица за документ в Word пойнт (пункт) е:

  10. Асоциирането на файл е процедура за Windows, чрез която се: