Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към животните с отворена кръвоносна система спадат:

  2. Към животните със затворена система на кръвообращение спадат:

  3. За разлика от повечето организми насекомите имат мрежа от кухи тръбички за пренасяне на въздуха през пори в телесната стена на клетките във вътрешността на насекомото; тези тръбички се наричат:

  4. Кръвта на насекомите циркулира през една отворена телесна празнина, наречена:

  5. Кръвта на насекомите, наречена ............................., се състои от вода, плазма, минерални вещества, отпадни продукти и кръвни клетки или ..............:

  6. При насекомите кръвта влиза в .................., което често наричаме сърце, през процентите, наречени .......................:

  7. Отпадните продукти постъпват в храносмилателния канал на насекомите през затворените в единия си край тръбички, наречени ......................:

  8. Кръвта на множество членестоноги съдържа един пигмент, пренасящ кислород, наречен .............., подобен на този в кръвта на гръбначните.

  9. Сърцето на рибите има.....................вътрешни отделения, разположени линейно.

  10. Сърцето на земноводните е с ...............отделения: предсърдие(я) и ....................камера(и).

Кръвоносна система

Подобно на повечето растения и безгръбначни гръбначните животни също имат система, която носи хранителни вещества, минерални соли и разтворени газове към и от всяка тяхна клетка, а после отнася метаболити като въглероден диоксид и азотосъдържащи съединения. Тестът включва 23 въпроса върху кръвоносната система на безгръбначните. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:12:46
Предмет: Биология
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin