Химия

Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:12:36
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Поредният номер на ХЕ се определя от броя на:

  2. Електронеутрален атом на ХЕ с пореден номер Z = 5 има 6 неутрона в ядрото си и 5 електрона в електронната си обвивка. Кое е масовото число на елемента?

  3. Поредният номер / Z /, броят на неутроните / n0 / в ядрото и броят на електроните / e- / в електронната обвивка на атома на ХЕ 188 Е, са:

  4. Максималният брой електрони, които могат да се съдържат в четвъртия електронен слой на електронната обвивка на атомите, е:

  5. Кой е ХЕ, чиито атоми имат следния строеж на електронната обвивка : К- слой: 2 е-; L- слой: 8 е-, М– слой: 8 е-?

  6. Периодът в периодичната система е хоризонтален ред от химични елементи, чиито атоми съдържат :

  7. А група в периодичната система е вертикален ред от ХЕ, чиито атоми съдържат:

  8. Величината СПИН характеризира:

  9. Химичният елемент с пореден номер 11 ще взаимодейства най-лесно с ХЕ, който има пореден номер:

  10. Максималният брой електрони, които може да съдържа даден електронен слой, се определя по формулата 2n2, където n е: