Управление на иновационния процес

Тест по Управление на иновационния процес в НБУ от 7-ми семестър 2014/2015г. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:43:00
Предмет: Управление на иновациите
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните роли на мениджърите са:

  2. Към съществените компоненти на специфичната външна среда се отнасят:

  3. Понятието “иновация” възниква:

  4. Към ролите на мениджърите при вземането на решения се отнасят следните подроли:

  5. На фаза трета от обобщен модел за структуриране на инвестиционните процеси на фирмено равнище се извършва:

  6. В първа фаза на иновационния процес се извършва:

  7. Фирмения мениджмънт на иновациите е изграден на основата на:

  8. За начало на иновационния процес се счита:

  9. Първото учение за душата на човека се нарича:

  10. Броят на положителните иновационни принципи изведени от Питър Дракър е: