Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Философско направление, което приема причинно- следствените отношения за универсален обяснителен механинизъм на всички явления, се нарича:

  2. Философско учение, което извежда всяко познание от сетивния опит, се нарича:

  3. Естетиката като част от философията изучава:

  4. ”Човек сам прави себе си „ е основно твърдение във философията на:

  5. С името на кой древногръцки философ се свързва понятието „атом”?

  6. Етимологически терминът „ култура” препраща към:

  7. ”Критика на чистия разум” е произведение на :

  8. Принципът, че благото на индивида е неприкосновено и неоспоримо, е залегнал в същината на:

  9. Тезата, че световната история е продукт от саморазгръщането на Абсолютния дух, принадлежи на:

  10. Аксиология наричаме:

Философски цикъл

Тестът съдържа 25 въпроса с цел подготовка за матура по философия. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:33:34
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin