Химия

Тест - входно ниво, съдържащ 20 въпроса с цел проверка знанията на учениците, натрупани в десети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:10:46
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Масовото число се определя от:

  2. Изотопите:

  3. Поредният номер на химичния елемент се определя от броя на:

  4. Електронеутрален атом на химичен елемент с пореден номер Z = 5 има 6 неутрона в ядрото си и 5 електрона в електронната обвивка. Кое е масовото число на елемента?

  5. Поредният номер, броят на неутроните, броят на електроните на химичният елемент 209 Е са:

  6. Химичният елемент с пореден номер Z = 12 се намира:

  7. Във външния електронен слой на атомите на елементите азот, сяра и хлор има съответно:

  8. Кой е химичният елемент, чиито атоми имат следния строеж на електронната обвивка: К – слой – 2 e-, L – слой - 8 e-, М – слой - 8 e-:

  9. Периодът в периодичната система е хоризонтален ред от химични елементи, чиито атоми съдържат:

  10. А група в периодичната система е вертикален ред от химични елементи, чиито атоми съдържат: