Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се нарича управленската дейност ,при която се избира измежду няколко?

  2. При какви условия взима решение ръководител, който определя вероятността да се реализира всяка от изучаваните алтернативи?

  3. Първата стъпка от процеса на взимане на решение е, да се разработят алтернативи за действие:

  4. Кое от следните действия при взимането на решение в условията на риск е правилно?

  5. Какъв подход прилага ръководителят, когато взима решение въз основа на установен в управленската тактика алгоритъм?

  6. Когато ръководителят използва компютър и подходящ софтуер в процеса на взимане на решение той очевидно взима?

  7. Решение, чиято цел може да бъде дефинирана точно и еднозначно, се взима за:

  8. Стуктурираните в най-висока степен управленски решения са:

  9. Взимането на решение в група има следните предимства, като осигурява:

  10. Кои от посочените по-долу твърдения не се отнасят към етапите на процеса на взимане на решения?

Управленско решение. Методи за вземане на решение.

Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:10:22
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin