Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Речта и езикът са част от:

  2. Умеем ли да разговаряме със събеседници? Посочете кои са характеристиките на говора:

  3. В какво се изразява наблюдателността?

  4. Кои от посочените групи бихте определили като типични грешки, допускани в процеса на общуване?

  5. Осъществяването на комуникация без думи – само с помощта на разменяни жестове, гримаси, на различни телесни движения и фигури се определя като:

  6. В кои случаи е налице социална дистанция в невербалното общуване?

  7. Кои са фазите при личностната дистанция?

  8. В коя група са обособени принципите на деловото общуване?

  9. Кой стил на поведение в общуването се основава върху прилагането на еднолични решения на ръководителя, без да се допитва до подчинените си?

  10. Общуването с равни по длъжност и функции (колеги) и приятели се определя като:

Професионална етика и комуникативни умения

Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:10:14
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin