Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой роман НЕ е от Димитър Талев:
 2. Кое заглавие НЕ е от романа "Железният светилник":
 3. На кой литературен герой принадлежат следващит думи: ...
  Който еднаж е вкусил от духовна храна и е изпитал нейната сладост, той вечно жадува за нея и я търси. С това, което върша сега, аз храня душата си.
 4. Какъв НЕ иска да бъде Лазар Глаушев въпреки желанието на Султана:
  Не съм аз за (...), майко ... Мене друго ме тегли. Искам да направя добро на народа. големо добро и големи добрини. Да го изведа на - широко и да го науча как да живей.
 5. Коя присъща на Рафе Клинче черта е пропусната в следващите думи, казани от Лазар за него:
  Ето майстор Рафаил ... (...) човек, силен .... Това е хубавото в него, че е (...) и от нищо не се бои. Аз не искам да живея като него, но искам да бъда ( .. .) като него.
 6. Посочете пропуснатото име на героя от "Железният светилник", изрекъл в края на главата "Тъмни времена" тези думи:
  - Това е знак. Да се знай, че църквата е градена в тъмни, робски времена, в обща неволя.
  И пак ............ изрече тия думн.
 7. Посочете излишното:
 8. Кое твърдение за романа "Железният светилник" на Димитър Талев НЕ е вярно:
 9. Кой литературен герой НЕ е от "Железният светилник":
 10. Султана е съпруга на:

Българска литература 016

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 016.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita