Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Функционални стратегии са:

  2. Визията на една система е:

  3. Елементи на PESTE анализа са:

  4. Функционални направления в стратегическото управление са:

  5. Методът „Критични фактори за успех” на Джак Рокарт е:

  6. Йерархията на потребностите се разглежда в:

  7. Матрицата на Бостънската консултантска група се базира на характеристиките:

  8. Проектирането на работните процедури е част от:

  9. Вътрешните фактори, водещи до промяна са:

  10. Кои от посочените техники са подходящи за етапа на стратегическия анализ:

Тест по стратегически мениджмънт

Тест от 30 въпроса за студентите от икономическите специалности в Нов Български Унвиерситет. Всички въпроси за затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:09:29
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin