"На прощаване"

Тестът се състои от 10 въпроса с по един верен отговор. Всички въпроси са свързани с творбата "На прощаване".

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:08:35
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Христо Ботев е:

  2. Кой е лирическия герой в поемата?

  3. Стихотворението е написано:

  4. Кои чувства доминират в „На прощаване”?

  5. „силно да любят и мразят” е:

  6. „..таз турска черна прокуда” е:

  7. Повторенията „..там..там…там” в началото на някой стихове в „На прощаване":

  8. За бунтовника пътят на борбата НЕ Е път към:

  9. От кой лирически вид е „На прощаване”?

  10. Какво съдържат в себе си стиховете: „Дано ми найдат пушката, пушката, майко, сабята...”?