Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое твърдение за следните стихове на Н. Вапцаров НЕ е вярно:
  Но да умреш, когато
  се отърсва
  земята
  от отровната си
  плесен,
  когато милионите възкръсват,
  това е песен,
  да, това е песен!
 2. Стиховете А ние плюехме намръщено/ на оглупялата им мъдрост са от стихотворението ............... и в тях има ..........................:
 3. В какво е въплътена новата романтика според следващите Вапцарови стихове:
  Това е новата романтика,/която/ се ражда/ и добива своя плът. И въплотена в ............... ,/
  обхожда днес/ от край/ до/ край/ светът.
 4. Кой е правилният стих от "Вяра":
 5. От коя творба на Вапцаров са стиховете:
  Живот без маска и без грим -
  озъбено, свирепо куче.
 6. От кое произведение са стиховете:
  Но там в разкривените,
  в сините устни
  напирало пак песента.
 7. ОТ коя творба на Вапцаров са стиховете:
  Ти помниш ли
  морето и машините
  и трюмовете, пълни
  с лепкав мрак?
  И онзи див копнеж
  по Филипините.
  по едрите звезди
  над Фaмагуста?
 8. Вапцаров НЕ е автор на:
 9. Образът капана на живота е ключов в стихотворението:
 10. Библейската митологема зърно е ключова в стихотворението:

Българска литература 015

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 015.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita