Mатематика

Тестът се състои се от 11 въпроса, изискващи решаването на изрази със степенни показатели.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:39:26
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коренът на уравнението -4х=х е :

  2. Изразът ( 2-3х2)2 е тъждествено равно на:

  3. 5052 - 5002= ?

  4. Кое равенство е вярно?

  5. Стойността на израза 81х2-36х+4 за х=0,2 е :

  6. Ако2+а+1=(2х-1)2 ,то а е равно на:

  7. (7+17)2-4.7.17= ?

  8. В разлагането на многочлена 9+х.у-3х-3у на множители един от множителите е:

  9. Изразът 36а9b4 – 18а3b8 е тъждествено равен на:

  10. Изразът 5ах-5а+7bх-7b е тъждествено равен на: