Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените документи не е първичен:

  2. Необходимостта от счетоводни записвания възниква поради:

  3. Предметът на счетоводството включва:

  4. Задължения на предприятието НЕ представляват:

  5. Активът на счетоводния баланс представлява такава групировка на активите, която:

  6. Данните от аналитичните сметки съответстват на:

  7. Програмните продукти се представят като:

  8. Под влияние на коя стопанска операция ще се извърши увеличаване на една активна и една пасивна балансова статия:

  9. Установените излишъци при инвентаризация се отчитат като:

  10. Регистрирането на стопанските операции върху определени материални носители се извършва посредством способа:

Счетоводство за 2-ри курс

Тест по счетоводство за изпит при доц. Стефанов, част 1, за проверка на текущите знания на студентите.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:34:20
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin