Ценообразуване на пазарите на факторите на производство

Производствени ресурси, ценообразуване и пазарни фактори. Тестът се състои от 10 въпроса от затворен тип с един или няколко верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:32:52
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Производствените фактори представляват:

  2. Към факторните пазари спада пазара на:

  3. Прехвърляне на право на собственост върху производствения ресурс НЕ е налице при:

  4. Търсенето на даден производствен ресурс е производно, защото зависи от:

  5. Приходът от пределния продукт на фирмата показва как ще се промени:

  6. Ако едно благо се произвежда с помощта на капитал, увеличаването на цената на благото ще предизвика:

  7. Допълнителният разход на фирмата за придобиване на всяка допълнителна единица от променливия ресурс се нарича:

  8. Пределният факторен разход може да бъде изчислен като:

  9. Фирмената крива на търсене на даден ресурс може да бъде представена като:

  10. На съвършено конкурентен пазар кривата на фирмено търсене на труд е: