Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви могат да бъдат данъчните временни разлики?

  2. Как се класифицира счетоводният документ в действащото у нас счетоводно законодателство?

  3. В какво се изразява информационната функция на счетоводството?

  4. Кога счетоводният баланс е брутен?

  5. Как се реализира сторнировъчният начин за изправяне на допуснати счетоводни грешки?

  6. Какво е характерно за счетоводните сметки от група „Разходи по икономически елементи“?

  7. Как се нарича паричният размер на заплатата, която получават работниците и служителите за положения от тях труд?

  8. Колко ефекта предизвиква всяка стопанска операция?

  9. Как се отчита счетоводно обезценката на материалните запаси?

  10. Намира ли приложение сводката на отчетните данни при изготвяне на сборни счетоводни документи?

Счетоводство за неикономисти

Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:32:06
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin