Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Само сметки за материални запаси могат да се настройват по артикули:

  2. За осчетоводяване на доставката на материалните запаси е необходимо да се създадат счетоводни сметки:

  3. При автоматично осчетоводяване на доставката на материални запаси трябва да се настрои сметка 302 като сметка за артикули:

  4. При осчетоводяване на операции с материални запаси резултатът може да се окаже само в стойностно изражение, ако са създадени материали за съответната сметка:

  5. Настройката на една синтетична сметка за материални запаси по артикули се отнася за всички нейни аналитични сметки от най-ниско аналитично ниво:

  6. Настройката на аналитичните счетоводни сметки по артикули се подразбира от настройката на синтетичната счетоводна сметка, ако номера на:

  7. Аналитична счетоводна сметка МОЖЕ да бъде изтрита като се маркира от списъка в индивидуалния сметкоплан и ако:

  8. Аналитична счетоводна сметка МОЖЕ да бъде изтрита като се маркира от списъка в индивидуалния сметкоплан, ако няма подчинени нива:

  9. При осчетоводяване на операции с материални запаси списък с материали се появява при създадени артикули в номенклатурата:

  10. Една и съща номенклатура на материални запаси може да съдържа материали от различен вид:

Доставки, материални запаси, аналитични сметки

Тестът включва въпроси, свързани с характерните особености на осчетоводяването на материалните запаси и работата със аналитични сметки. Включени са и въпроси с повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:30:27
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin