Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

  2. В кой ред е допусната правописна грешка?

  3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

  4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

  5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

  6. В коя от почертаните думи е допусната граматична грешка? В двата етапи на състезанието взеха участие четири отбора, които включиха по петима състезатели и по двама резервни играчи.

  7. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?

  8. На кое стихотворение са стиховете: Все там до моста приведен седи,/ тегли полекичка лъкар/ а над главата му ревностно бди/ черната старческа мъка.

  9. В кой ред всички творби са написани от Атанас Далчев?

  10. Рафе Клинче и Климент Бенков са герои от творбата:

Тест по БЕЛ за матура

Контролен тест по български език и литература за матура, входни и изходни нива, изпити и др. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:27:48
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin