Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В зависимост от преобладаващите потоци логистичните системи се делят на следните:

  2. Съществуват 4 метода за определение размера на запасите от суровини и материали

  3. При преноса на дребни пратки (с цел групаж), най-изгодния вариянт за транспорт е:

  4. Капацитета на склада зависи от следните фактори (посочете излишния)

  5. Информационните логистични системи включшат в себе си следните три компонента

  6. Основните фактори при избор на транспортни средства в логистична система са:

  7. Рециклирането на вторични материали (ВМ) включва следните процеси (изберете неправилното)

  8. Основния фактор при избиране на транспортни средства в логистичната система е:

  9. Към „Изтласкващите“ системи за логистика неправлно е вклюена системата:

  10. Рециклирането на вторичните материали (ВМ) не включва в себе си

Тест по стопанска логистика за 3-ти курс

Тестът е от 3-ти курс в ПУ при гл.ас. Катранджиев. Съдържа 21 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:27:17
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin