Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Рискът, свързан с намаляване на банковите приходи и/или увеличаване на банковите разходи в резултат на неблагоприятно изменение на лихвените проценти, се нарича:

  2. Към кой от следните видове инструменти за банково преструктуриране можем да отнесем принудителните сливания или разделяния на банки:

  3. Депозитния застраховател при системите тип „paybox” е ангажиран с:

  4. Коя от изброените системи представлява българския национален компонент на трансевропейската система за експресни плащания в реално време TARGET:

  5. Виждането, че „кредитирането от последна инстанция не трябва да бъде продължителна практика, а по-скоро временна спешна мярка, приложима единствено по време на банкови паники” се свързва с постановките на:

  6. Банковите операции, свързани с формирането на собствения и мобилизирането на чуждия капитал от банките, се наричат:

  7. Процесът на възникване на централна банка, при който вече съществуващата търговска банка се превръща в емисионна чрез възлагането й на допълнителни функции, се свързва с нар:

  8. Кой от следните видове банково регулиране е насочено към налагане на изисквания за разкриване на информация и кредитен рейтинг, дефиниране на отговорностите на директорите, както и набора от мерки, предприемани при нарушаване на изискванията за капиталова адекватност:

  9. Коя от следните банки е създадена през 1903 г. като единствен централен държавен институт за всички видове земеделски кредит и кредитиране на всички видове земеделски

  10. Операции по окончателна покупка или продажба на качествени активи от страна на Евросистемата, се наричат:

Тест по банково дело за студенти

Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:24:53
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin