Тест по финансово-валутни разчети за 3-ти курс

Тест по финансово-валутни разчети за студенти от специалност СК в Икономически университет-Варна. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:19:00
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При математическия дисконт:

  2. Рентният член представлява:

  3. Паричният поток представлява:

  4. Дисконтирането представлява:

  5. При дългосрочните кредити, погасявани с еднакви рати, лихвата през всеки следващ лихвен период:

  6. Когато облигацията е закупена по цена, по-ниска от номиналната й стойност се казва, че:

  7. Когато облигацията е закупена по цена, по-ниска от номиналната й стойност се казва, че:

  8. Купонната доходност по облигациите:

  9. При банковия дисконт:

  10. Лихвата възниква: