Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обичайно данък дивидент на ниво физическо лице е регресивен, тъй като е данък при източника и облага:

  2. Ако сравним параметрите на прогресивния и на плоския личен данък, основание за програсивност на плоския данък дават:

  3. Данъчните разходи увеличават най-много финансовата свобода на:

  4. Данъчната амнистия подпомага:

  5. Хибридизацията на финансовите инструменти е последница от:

  6. Решението на компанията къде счетоводно да се разположат печалбите й от инвестицията зависи и от:

  7. Показател за повишената ефективност в работата на данъчната администрация е:

  8. Иновациите в организационните форми на компаниите са последици от:

  9. Държавата облага щадящо сектора на финансови услуги(ФУ) с косвени данъци, заради:

  10. Предложеният от МВФ данък върху финансовата дейност ще има за данъчна основа:

Тест по данъчна политика за студенти

Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчен контрол и финанси.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:17:09
Предмет: Данъчен контрол
Предназначен за: Всички
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin