Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Методите за прогнозиране се делят на

  2. Същността на ПМ се състои в:

  3. Активните стратегии в агрегатното планиране са:

  4. Една от техниките за планиране на капацитета е:

  5. Някои от основните параметри на ПП са:

  6. Прогнозирането има за цел да:

  7. При нарушаване на принципа на пропорционалност в работата на ПМ се стига до:

  8. Агрегатното планиране използува транспортната задача, за да:

  9. ПОЕ в единичния тип на производство е:

  10. Алтернатива „да произведа или да купя” е вариант, който се разглежда при:

Тест по производствен мениджмънт за 1-ви курс

Тестът е упражнение на част от материала по производствен мениджмънт, изучаван в 1-ви курс. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:14:30
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin