Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението на персонала е специализирана функция на управлението, която:

  2. Една от външните предпоставки за разглеждането на управлението на човешките ресурси като стратегически фактор на успеха на фирмата е:

  3. Към областта на управлението на човешките ресурси принадлежи:

  4. Програмата за персонала представлява:

  5. От гледна точка на управлението на човешките ресурси, разглеждането на организацията като система показва, че:

  6. В своята дейност мениджърите от различните звена:

  7. Планирането на човешките ресурси в организацията е:

  8. Същността на планирането на човешките ресурси като основна дейност на организацията включва:

  9. Определянето на потребностите от човешки ресурси в количествен аспект се извършва:

  10. Цели на обучението на човешките ресурси са:

Тест по управление на човешките ресурси за 3-ти курс

Тестът е предназначен за семестриален изпит на студенти по специалност "Управление на човешки ресурси", 3-ти курс. Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:11:17
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin