Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Закрита травма е:

  2. Множествена травма е:

  3. Първоначално цветът на кръвонасяданията е:

  4. Диагнозата на луксациите не се основава предимно на:

  5. Лечението на луксациите се основава на следните принципи:

  6. Порезната рана кърви:

  7. Повръщане, главоболие, учестен и мек пулс, и колапс се развиват при:

  8. Кръвотечение от дуоденална язва се диагностицира най-точно чрез:

  9. При масивно външно кръвотечение на първо място не се прави:

  10. При спиране на животозаплашващо кръвотечение правилата за асептика и антисептика:

Тест по долекарска помощ за 1-ви курс

Тест за студенти от МК "Йорданка Филаретова", специалност "Инспектор по обществено здраве", 1-ви курс. Съдържа 20 базисни въпроса за долекарската помощ, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 14:44:09
Предмет: Медицина
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin