Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-ниско свръхданъчно бреме имаме при:

  2. При подоходна еластичност на данъка 0,76 делът му в БВП ще:

  3. Решението на компанията дали да разшири съществуващата вече инвестиция зависи от:

  4. На ДДС, изчислено по фактурно-кредитния метод ще прилича:

  5. В точка Алфа на графиката на ефекта на плоския данък върху пазара на труда съвпадат:

  6. При подоходна еластичност на данъка 1,16 делът му в БВП ще:

  7. Най-прогресивен дизайн ще има следния данък:

  8. Децентрализацията на приходната администрация се обяснява с:

  9. Според Хол-Рабушка плоският данък в първоначалния си вид най-много прилича на:

  10. Най-висока данъчна ставка следва да се приложи при следната алтернатива на сегашния КД:

Тест по данъчна политика за 4-ти курс

Тестът съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, Данъчна политика, Финанси.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:47:22
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin