Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Независимо от различните аспекти в дефинициите за маркетинг, по­вечето от тях поставят на преден план:

  2. Най-общо пазарът се асоциира с:

  3. Класическият маркетинг инструментариум включва:

  4. Вторичните данни са събирани и обработени предварително за:

  5. Изготвянето на доклад, е:

  6. Действията на купувача се инициират от два вида стимули:

  7. Твърденията, че: „Потребителят възприема продукта като съвкуп­ност от свойства, които всъщност се оценяват от него. Оценката на от­делните свойства зависи от възможността им да задоволят вече осъзнатия проблем“, се отнасят за следния етап от процеса за вземане на решение за покупка:

  8. ............решение етрудно за изследване и често такива покупки предизвикват отрицателен вътрешен дисонанс:

  9. ..........групи от индивиди, които не придналежат към определена референтна група или среда, но по определени причини биха могли да се присъединят и с поведението си да проявяват аспирации за целта:

  10. Пълно сегментираме на пазара означава:

Тест по маркетинг за 3-ти курс

Тестът съдържа 17 въпроса по маркетинг, всичките само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:45:26
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin