Тест по микроикономика за 4-ти курс

Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:37:31
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Кое от посочените е предмет на микроикономиката:

  2. На пазара на една стока се забелязва намаление на търсените й количества. Това може да е предизвикано от:

  3. На пазара на една стока се забелязва увеличение на обема на покупко-пробажбите и увеличаване на пазарната цена. Това може да е предизвикано от:

  4. Установява се на пазар, пазарна цена над равновесната. На този пазар възниква :

  5. Кое от посочените е причина за изместване на кривата на производствените възможности надясно:

  6. Когато общата полезност на стоката за потребители е максимална, то:

  7. Една фирма произвежда количество от един продукт, за което е изпълнено условието МС= МR. На тази база може да се твърди, че:

  8. При пресмятането на БВП по разходния метод се вкл:

  9. Макроикономическата ф- я на потреблението изразява зависимостта между:

  10. Ако икономиката се е уравновесила в точка, която е пресечна на кривата на съвкупното търсене и хоризонталния участък, това е свързано с: