Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Прочетете текста и отговорете на въпросите(1-4): И хората викаха:-Ладо!Ладо! И казваха:-Огън-вода! Огън-вода! И Аспарух изведнъж се досети, че в песента огънят се превръща във вода, та двете стихии, които се бореха навред в света, в тази песен се преливаха и съединяваха. Огънят и водата, светлото и тъмното. Мъжът и жената. А във всеки хоровод влизаше мъж и държеше в ръцете си бяла кърпа. И бавно край него се въртяха младите жени, та играеха своя бавен танц. И гледаха мъжа в очите, и той ги гледаше в очите. Да, само за едно или две превъртания на колелото, мъжът трябваше да избере жена,защото другите дружинници стояха край хоровода и му подвиквах да бърза. Кое заглавие бихте поставили на откъса?

  2. Танцът на младите славянки е:

  3. Виковете”Огън-вода!Огън-вода!” НЕ символизират:

  4. Изреченията във втория абзац по състав са:

  5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение: Изречение, в което има само една главна част, а другата се подразбира, е:

  6. Изречението „Получихме телеграма за Коледа” е:

  7. Колко сказуемни определения има в изреченията? Грозев го погледна втрещен и уплашен. Намерих го бодър и весел. Аврамов гледаше другаря си изумен. Дяконът беше безстрашлив до явно рискуване на живота си.

  8. Един от посочените белези НЕ се отнася за художествения текст:

  9. Асонанс е повторение на:

  10. Алитерация е повторение на:

Тест по литература за 7-ми клас

Тестът съдържа 38 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за подготовка по литература на ученици от 7-ми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:36:34
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin