Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс

Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:35:58
Предмет: Данъчен контрол
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Заемайки централно място във системата на външно-икономическите връзки, ВИВр., външната търговия:

  2. Между степента на икономическо развитие на страната и развитието на нейните ВИВр съществува:

  3. При отношенията на две страни с различна степен на стопанско развитие (едната силно развита, а другата слабо развита) по-голяма заитересованост за интензифициране на двустранното сътрудничество проявява:

  4. Факторът „наличие на природни ресурси и географско положение” оказва влияние и при развита и при неразвита икономическа база, въздействайки в една единствена посока – силно стимулираща

  5. Широкият вътрешен пазар със своите големи потенциални възможности по принцип:

  6. Коя от функциите на външноикономическата дейност се свързва ролята й на постигане на по-голяма икономия от обществен труд чрез по-ефективното използване на факторите на производството и съкращаването на разходите и себестойността на продуктите

  7. Показателят, при който се съпоставят средните стойности на стокообмените респ вноса и износа, с аналогичните прирасти на БВП и НД, и други макроикономически величини, се нарича:

  8. Най-важните представители на договорните средства на ВИ политика са:

  9. Без съмнение външноикономическите условия и фактори са от решаващо значение за развитието на съвременната българска икономика. В същото време обемите на нашия износ и внос са толкова незначителни в световен мащаб, че както и да се променят, те не биха могли да повлияят съществено на съотношението между търсене и предлагане, респ. Равнищата на цените на световните пазари. При това положение България се определя като:

  10. Кои от принципите на ВИП гарантира на договарящите се страни същите благоприятни условия в икономическите отношения, каквито те прилагат или ще прилагат към която и да било трета държава?