Тест по български език за 6-ти клас - морфология

Тестът е предназначен за ученици в шести клас. Съобразен е с учебната програма и обхваща материала, изучаван през годината. Може да бъде използван за изходящо ниво. Съдържа 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:34:26
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред има само предлози?

  2. Кои от глаголите са в първо спрежение?

  3. Кои от глаголите са в сегашно време?

  4. В кое изречение няма местоимение?

  5. На кой ред е употребено възвратно лично местоимение?

  6. Какви части на речта са предлозите?

  7. Какви граматически признаци имат личните местоимения?

  8. Каква функция изпълнява местоимението „ми” в изречението: „…и така ми тайната си повери сама Калина”

  9. Какъв е видът на изречението: Заваля сняг и навън застудя

  10. В кой ред е допусната правописна грешка?