Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обява за продажба на недвижим имот за определена сума е:

  2. Кой от изброените пороци не е основание за унищожаемост на търговска сделка:

  3. Прекратяването на договора поради непреодолима сила става:

  4. Законният залог по ТЗ е:

  5. Кой от изброените субекти няма право на извънсъдебно удовлетворение от стойността на държаното имущество:

  6. Продажбата с уговорка за обратно изкупуване е:

  7. При продажба на изплащане, неплащането на вноски, които не надвишават една пета от цената не е основание за разваляне на договора:

  8. При дистанционна и транзитна продажба третото лице става собственик на стоките при:

  9. При договорът за лизинг:

  10. Придобитите от името на комисионера права в изпълнение на комисионния договор в отношенията между комисионера и неговите кредитори, се смятат за права на доверителя:

Тест по търговско право за 5-ти курс - търговски сделки

Примерен тест за допускане до устен изпит по Търговски сделки. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:29:29
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin