Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятието „инвестиции” се дефинира като:

  2. Критерии, че дадени средства са инвестиции, е:

  3. Принципът за управление на инвестициите „оптималност” е свързан с:

  4. Към критерия „технологично съдържание на инвестициите” се отнасят видовете:

  5. Понятието „инвестиционен процес” се определя като:

  6. За начало на инвестиционния процес се приема:

  7. Елементите на инвестиционния процес се разглеждат от следните аспекти:

  8. Фазите на инвестиционния процес /ИП/ са:

  9. В инвестиционния процес се осъществява:

  10. Инвестиционните проекти са уникални поради:

Тест по управление на инвестиционния процес за 3-ти курс

Тест за подготовка за изпит по Управление на инвестиционния процес, който обхваща целия материал по дисциплината. Тестът съдържа 52 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:26:43
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 52 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin