Тест по основи на маркетинга за 2-ри курс

Тестът съдържа 30 въпроса - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за подготовка на текущо оценяване по Основи на маркетинга за студенти от НБУ София.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:24:58
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Независимо от различните аспекти в дефинициите за маркетинг, повечето от тях поставят на преден план:

  2. Характерна особеност на заключителния етап на маркетинговото проучване - изготвянето на доклад е:

  3. Вторичните данни са събирани и обработени предварително за:

  4. Социалното...............е процес на йерархизация на социалните групи, техните позиции и роли.

  5. .....................групи от индивиди, които не придналежат към определена референтна група или среда, но по определени причини биха могли да се присъединят и с поведението си да проявяват аспирации за целт

  6. Действията на купувача се инициират от два вида стимули:

  7. Твърденията, че: "Потребителят възприема продукта като съвкупност от свойства, които всъщност се оценяват от него. Оценката на отделните свойства зависи от възможността им да задоволяват вече осъзнатия проблем" се отнасят за следния етап от процеса за вземане на решение за покупка:

  8. Най-общо пазарът се асоциира с:

  9. ................решение е трудно за изследване и често такива покупки предизвикват отрицателен вътрешен дисонанс.

  10. Един от етапите, които са включени в процеса на маркетингово проучване е: