Тест по рисково-базиран надзор в застраховането за 1-ви курс

Тестът е предназначен за студенти дистанционна форма на обучение по Застрахователно дело, времево е определен за 20 минути. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:16:30
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-важната част от пасива на баланса на застрахователното дружество са:

  2. Генералната дирекция по застраховането и пенсионните фондове в Испания се състои от:

  3. Под „кредитен риск” на не-животозастрахователното дружество следва да се разбира, рискът свързан с

  4. Под „кредитен риск” на не-животозастрахователното дружество следва да се разбира, рискът свързан с

  5. Концесионната система с материален надзор е използвана най-напред в:

  6. Широко използвана мярка за измерването на риска на застрахователя е отношението:

  7. Диверсификацията, се използва за да намали концентрацията на риска, който съществува:

  8. Обезпечителният (гаранционен) фонд има за цел да:

  9. В Съединените Американски Щати:

  10. Със своето създаване, Комисията за финансов надзор (КФН) обединява съществуващите дотогава: