Тест по география за 10-ти клас

Изпитен тест за 10 клас от раздел "Природна среда на България". Предназначен е за обобщаване на материала. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:16:18
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените географски координати характеризират най-пълно астрономическото географско положение на България?

  2. Посочете, кой вид географско положение се характеризира със следното определение:„Изразява връзките и взаимоотношенията на дадена територия с големи природни обекти (морета, океани, планини, равнини и др) извън нея, които оказват влияние върху природните и особености и стопанското и развитие”

  3. Как е най-точно да определим природногеографското положение на България, като:

  4. Трансевропейски коридор №7

  5. Кое от посочените твърдения не се отнася до географското положение?

  6. Кое е вярното твърдение, отнасящо се до дължината на българските граници:

  7. Трансевропейски коридор №8 пресича:

  8. С коя от съседните страни България има най-дълга граница (609 km):

  9. България няма речна граница с:

  10. Коя от държавните граници на България е с дължина 259 km.?