Тест по управление на взаимоотношенията с клиенти за 5-ти курс

Тестът е подходящ за студенти от специалност Управление на продажбите и мърчандайзинг. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:13:07
Предмет: Управление на взаимоотношенията с клиенти
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение е ГРЕШНО?

  2. Кое твърдение е ГРЕШНО?

  3. При условие, че клиентът купува продукта основно заради цената:

  4. Кое твърдение е ВЯРНО?

  5. При……и склонност за търсене на най-изгодната оферта, клиентите проявяват нелоялно поведение.

  6. Когато става въпрос за мениджмънт на ключови клиенти кои от термините е излишен?

  7. Показателят потребителска печалба при анализ на ключови клиенти показва:

  8. Балансът между ползите получени от клиента и жертвите направени за превличане, задържане и развитие за развитие на взаимоотношенията представляват:

  9. Показателите потребителска печалба и CLTV са идентични при условие, че се оценяват потенциални клиенти.

  10. Кой от подходите се свързва с прилагане на концепцията „персонализиран маркетинг“?