Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чл.709, (2) Надписи с номерата от оперативната схема и диспечерското наименование на трансформаторите в трансформаторните постове се поставят на:

  2. Чл.706, (1) Трансформаторите с газови защити трябва да бъдат монтирани така, че капака на казана да има подем по посока на газовото реле:

  3. Чл.716 Нивото на маслото в разширите ля на неработещ трансформатор се поддържа на:

  4. Чл.736 (2) В случай че изолацията на съоръженията, монтирани в ЗРУ, разположени в райони със замърсена атмосферна среда не осигурява надежна експлоатация, се вземат допълнителни мерки:

  5. Чл.739, (1) Каква е допустимата температура на въздуха в помещенията на ЗРУ?

  6. Чл.746 (1 и 2) Какви заземители се използват в РУ с напрежение по-високо от 1 кV?

  7. Чл.752 (1) Колко често се извършват огледите в РУ с постоянно дежурство на персонала без изключване на напрежението?

  8. Чл.752, (1), 2 Колко често се извършват огледите в РУ без постоянно дежурство на персонала без изключване на напрежението?

  9. Чл.752 (1) Колко често се извършват огледите в трансформаторните постове без изключване на напрежението?

  10. Чл.746, (3) Оцветяването на станционарните заземителните ножове в РУ трябва да бъде с:

Тест по електрически машини за 3-ти курс

Тестът е за изпит по електрически машини за трети курс в Технически университет София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:10:04
Предмет: Електрически машини
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin