Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Лидерството се определя като:

  2. Характерно за ситуационните теории е, че:

  3. Според теориите за отличителните черти:

  4. Чрез въвеждането на понятието харизматично господство се характеризира: оказваното въздействие върху поведението на другите

  5. Интелектуални способности са:

  6. Неетичен харизматичен лидер е този, който:

  7. Вярно ли е твърдението, че докато мениджмънтът е ориентиран към постигане на задачата, лидерството е да накараш другите да поискат да изпълнят задачата

  8. Членовете на организацията приемат лидерството:

  9. Лидерството е явление на:

  10. Лидерството е насочено към реализация на цели, в хода на която възникват определени отношения между лидера и групата, в основата на които стоят:

Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс

Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:09:26
Предмет: Лидерство и ръководство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin