Тест по управление на конкурентоспособността за 5-ти курс

Тест за текущ контрол при доц. Ненов по предмета Управление на конкурентоспособността. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 11:47:22
Предмет: Управление на конкурентоспособността
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. От какво се определя ефикасността от осъществяването на дейността на определена организация:

  2. Как може да бъде определена ефективността на дейността на дадена организация:

  3. Измерването на фирмената дейност обхваща:

  4. Ролите, които има да изпълнява измерването на фирмената дейност могат да бъдат подредени в следните групи:

  5. Значението на добре организираната система за измерване и оценка на фирмената дейност за акционерите на фирмата се заключава:

  6. Системата за измерване на фирмената дейност дава възможност на мениджърите от средното ниво на управление да разберат:

  7. Вътрешни критични параметри във фирмената дейност са:

  8. Проверката на текущото състояние на бизнеса е свързано с:

  9. Основните етапи при осъществяване измерването на дейността на фирмата са:

  10. Да е добре структурирана системата за измерване на фирмената дейност означава: