Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Между кои страни се формира силата на пресъдено нещо -

  2. Кога съсобствениците са необходими другари

  3. До кога могат да се привличат 3-ти лица по делата

  4. До кога могат да встъпват по делото трети лица помагачи

  5. Кой е примерът за процесуална субституция

  6. До кога е срока за Главно встъпване

  7. При прехвърляне на спорно право касаещо недвижим имот между кои страни се формира силата на пресъдено нещо

  8. Изменение на иска в кои случаи е допустимо да се прави до приключване на съдебното дирене в първата инстанция

  9. Кога съдът ще приеме искано изменение на иска

  10. В какъв срок следва да се подаде молба за възобновяване на спряно по взаимно съгласие на страните дело

Тест по Гражданско Процесуално право за 5-ти курс

Тест по Гражданско Процесуално право, от упражнения. Пети курс студенти ПРАВО. Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-23 11:14:00
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin