view Тест върху рицарската литература в Западна Европа - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Романът „Дон Кихот” се явява като:

  2. Куртоазната култура означава:

  3. В кой век жената се появява както на политическата сцена, така и в литературата и в светския живот?

  4. Кой дава името „Тристан” на съответния герой?

  5. Какво означава името „Тристан”?

  6. Какъв е известният герой в Артуровия цикъл Мерлин?

  7. Според преданията, Мерлин е дете на:

  8. Моргана е:

  9. Сър Ланселот е въведен в Артуровия цикъл през 12-ти век от:

  10. Сър Ланселот е отгледан от: