Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от посочените магмени (масивни) скали НЕ е ефузивна?
  2. Основният двигател на водния кръговрат е:
  3. Факторите за развитието и разпространението на екосистемите са:
  4. Разликата между броя на родените и броя на умрелите за една година се нарича:
  5. Едни от най-древните градове в света - Ур, Урук, Акад, са възник-пали в:
  6. Коя от посочените държави НЕ е федерална република?
  7. При коя двойка „регион - държава" има несъответствие?
  8. Кой от изброените отрасли НЕ ползва суровини от аграрното стопанство?
  9. За кой отрасъл на стопанството се отнася характеристиката: / Продукцията му е специфична - тя не може да се съхранява в големи количества и за продължително време. Това налага всеки момент да се произвежда толкова продукция, колкото е необходима. Използва суровини с различно агрегатно състояние - тв
  10. „Полюси" на световното стопанство са:

География - ДЗИ 5

Примерен държавен зрелостен изпит на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas