Тест по философия за 2-ри курс

Тестът съдържа 30 въпроса по философия за студенти, изучаващи дисциплината във 2-ри курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:39:42
Предмет: Философия
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво е по форма съждението „Някои научни проблеми не са решени”:

  2. Категорично съждение се състои от компонентите:

  3. В съждението „Някои творци са публични личности” са разпределени:

  4. Кое от следните изречения не изразява категорично твърдение:

  5. С кое от изброените изречения се представя категорично съждение:

  6. Най-значимата от логическа гледна точка характеристика на съждението е:

  7. В категоричното съждение: "Всички хора са разумни същества” субектният термин е:

  8. В общоотрицателните съждения са разпределени:

  9. Твърдението „Срещат се и добри хора” не е в стандартна форма. Преформулирайте го и определете към кой от следните видове принадлежи:

  10. Какво отношение между обемите на термините се изразява със съждението „Някои романи са изящни произведения на изкуството.”: