view Тест по околен свят за 2-ри клас - Моето родно място - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Известен поет, учител и общественик от Сливен (1822-1886г.)

  2. Сливен е известен като град на:

  3. Река, която преминава през Сливен

  4. Кое дърво е свързано с историята на града:

  5. Създателят на първата текстилна фабрика на Балканския полуостров – в град Сливен през 1836

  6. В източна Стара планина, над град Сливен се намира природен парк:

  7. През Априлското въстание - 1876г. Сливен е център на:

  8. Пещера покрай Сливен е:

  9. На гербът на Сливен е изобразено:

  10. Коя от сградите не се намина в Сливен?