view Тест по симулационно моделиране за 4-ти курс. Модел - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дефинирайте понятието Атрибути на обекта в симулационния модел.

  2. Дефинирайте понятието Обект в симулационния модел.

  3. Дефиниция за понятието Модел.

  4. Дефиниция за понятието Система.

  5. Как може да се определи НИВОТО НА ДЕТАЙЛИЗАЦИЯ в процеса на създаване на симулационни модели?

  6. Какво е Презумпция?

  7. Какво е Системен Параметър?

  8. Какво е Системна Променлива?

  9. Какво е Събитие в системата?

  10. Какво означава понятието НИВО НА ДЕТАЙЛИЗАЦИЯ?