view Тест по електрически машини и апарати за 10-ти клас - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Електрическия двигател преобразува:

  2. Трансформаторите са:

  3. Ядрените трансформатори имат:

  4. При режим на празен ход на трансформаторите изводите на вторичната намотка са:

  5. При режим на късо съединение на трансформаторите изводите на вторичната намотка са:

  6. При режим на натоварване на трансформаторите изводите на вторичната намотка са:

  7. С буквата "Ф" при трансформаторите бележим:

  8. При режим на празен ход през вторичната намотка:

  9. С буквите W1 и W2 бележим:

  10. Коефициента на трансформация К е: