view Тест по български език за 9-ти клас - асимилация и елезия - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от думите е написана грешно (въпроси от 1 до 5 включително)?

  2. Коя от думите е написана грешно?

  3. Коя от думите е написана грешно?

  4. Коя от думите е написана грешно?

  5. Коя от думите е написана грешно?

  6. Коя от думите е написана правилно (въпроси от 6 до 9 включително)?

  7. Коя от думите е написана правилно?

  8. Коя от думите е написана правилно?

  9. Коя от думите е написана правилно?

  10. В кой ред и двете форми са правилни?